Vistrap Grave

Vistrap van betonnen stuwbalken geïntegreerd in bestaande watergang.