Betonplaten

Elke ondergrond vraagt om zijn eigen type verharding. Betonplaten zijn in veel gevallen doeltreffend, maar andere situaties hebben afwijkende kwaliteitseisen en vragen om een oplossing met Stelconplaten. Ook zijn er gevallen waarin beter gekozen kan worden voor het leggen van gestorte betonvloeren. Du Mont Beton kent het karakter van de verschillende situaties en zal altijd komen met een specifiek advies.
Verfraaiende elementen als kleur, structuur of profiel zijn slechts enkele voorbeelden van de esthetische mogelijkheden. Het toevoegen van lichtpunten of metaalstrips kan in sommige gevallen een doeltreffend zijn. Daarom zijn in nauw overleg met de opdrachtgevers reeds diverse combinaties ontworpen en uitgevoerd. En als het niet in het standaard programma aanwezig is, wordt het op maat ontwikkeld.

Projecten